Opzeggen lidmaatschap

opzeggen van u lidmaatschap

Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dit moet u dan doen voor 1 oktober, van het lopende contributiejaar, uw auto-incasso stopt dan ook meteen. Deze tijd is nodig daar wij aan een landelijke administratie gekoppeld zijn en de vispassen voor het opvolgende jaar in de laatste maanden van het jaar aangemaakt worden door Sportvisserij Nederland.

Wij als vereniging kunnen na 7 oktober geen wijzigingen meer doorvoeren in het leden-bestand voor het opvolgend jaar. In verband met kosten die reeds door de vereniging zijn gemaakt, is bij het te laat opzeggen de contributie voor het daaropvolgende jaar verschuldigd!

u kunt opzeggen door een mail te sturen naar:
hsvdeduikelaar@gmail.com
u geeft in de mail aan dat u opzegt per het nieuwe jaar.
u naam
adres
tel-
vispas nummer