wedstrijd reglement


- Er wordt gevist in 4 vakken, met daarin max 6 vissers per vak.
- vakken worden februari/maart bekend gemaakt i.v.m. herinrichting.
- Er wordt gevist op gewicht, de visser met het hoogst gevangen gewicht krijgt 1 punt, de visser met het 2e hoogste gewicht krijgt 2 pnt enz enz. Je kunt 1-6 punten krijgen.  Er worden in totaal 4 wedstrijden gevist, wie dus het minste punten  uit de 4 wedstrijden heeft is dus winnaar. Bij een gelijk aantal punten telt het gewicht en wint de visser met het hoogste totaal gewicht.
- Maximaal 25 kilo per leefnet! Alleen fijnmazige leefnetten toegestaan!!
- Wanneer men zonder geldige reden niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, zal de prijs naar de daarop  volgende visser gaan.
- Er mag alleen recht vooruit gevist worden, het is dus niet toegestaan wanneer je op stek 3 zit, en stek 4
is toevallig vrij dat je met de feeder op stek 4 gooit en daar dan gaat zitten vissen.Op stek 21 en 23 mag dus niet naar het eiland worden gevist. 
- Op de stekken voorbij het eiland is de maximale visafstand 25 meter. Rondom het eiland mag er tot het eiland gevist worden
- Er mag met max 1 hengel tegelijkertijd gevist worden.
- Voor vak A geldt:  Maximale hengel lengte is 13 mtr, max lengte incl. snoer is 16 mtr. Overige vakken lengte vrij.
- Weerhaakloos vissen verplicht.
- Dobber moet het lood kunnen dragen, elke andere vorm bv zinken of voerkorf aan vaste stok zijn verboden.
- Het is verboden met gevlochten lijn te vissen.
- Rode maden en verse vase zijn verboden.
- Inschrijfgeld is €50,-. Er kunnen maximaal 24 vissers meedoen.   Inschrijfgeld €50 voldoen bij de eerste wedstrijd (graag gepast betalen),

 prijzen 

- Per wedstrijd zijn er 2 dagprijzen per vak. Er zijn 10 eindprijzen.Het niet navolgen van dit reglement heeft diskwalificatie tot gevolg, mochten er zaken zijn waar dit reglement niet in voldoet dan beslist de wedstrijd commissie hierover.

Heeft u nog vragen met betrekking van de wedstrijden dan kunt u contact opnemen met de wedstrijdcommissie:

P.Holleman of Marco Lam             hsvdeduikelaar@gmail.com

De wedstrijdcommissie wenst u veel plezier toe, en niet te vergeten een goede vangst!

Steknummers en vak indeling