Reglement

1 De vergunning van H.S.V de Duikelaar is alleen geldig met een geldige vispas.

2 De sportvisser dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen en voorschriften.

3 De sportvisser is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn handelen.

4 Elke gevangen vis dient direct terug in het water gezet te worden, behalve met een wedstrijd. Men dient dan wel in bezit te zijn van een droog leefnet/schepnet.

Het is verboden om:


Afval op de visplaats achter te laten.De natuur te verstoren en hinder voor anderen te veroorzaken. Gekleurde maden te gebruiken.tenten te plaatsen. Voor zonsopkomst en na zonsondergang te vissen. De gevangen vis mee te nemen. Meer dan 1,5 ltr nat voer te gebruiken. Een leefnet te gebruiken, met uitzondering van de wedstrijden van H.S.V de Duikelaar. Met gevlochten lijn te vissen. Te vissen met weerhaak, alleen weerhaakloos. Haken groter dan maat 10 te gebruiken. Nylon dikker dan 0.25 te gebruiken. Te BBQ,en aan het water.Met meer dan 2 hengels te vissen. Verboden voor honden.

Elke visser dient:
- een onthaakmat te gebruiken of de vis te onthaken vanuit een schepnet zonder dat de vis contact maakt met de grond.
- recht vooruit te vissen.
- elke vissessie te beginnen met een droog schepnet( dit ter voorkoming van overbrengen van bacteriƫn en ziektes in het water).
- het overgebleven voer/aas na het vissen in het water te deponeren of mee naar huis te nemen. Dit mag niet in de afvalbakken worden gedeponeerd!

Indien men een van deze bepalingen overtreedt wordt men geacht zonder toestemming te vissen (art21 visserijwet) Meldpunt stroperij 0900-0388.

Mocht u een van deze overtredingen begaan zoals hierboven beschreven, is het bestuur gerechtvaardigd u te royeren, en wordt de vergunning ingetrokken